Hlavní výhodou mobilních plotů je jejich snadná a rychlá instalace i demontáž. Rovněž jejich transport na místo určení je jednoduchý

Oddělovač

Výhody dřevěných plotů

Hlavní výhodou mobilních plotů je jejich snadná a rychlá instalace i demontáž. Rovněž jejich transport na místo určení je jednoduchý. To však platí pouze pro lehké hliníkové panely vyplněné drátěným pletivem či pozinkovanými dráty.

Hůře se samozřejmě přepravují a instalují betonové zábrany, které jsou vhodné například při pořádání automobilových závodů probíhajících mnohdy i v obydlené části měst. V takových případech je prioritou zejména bezpečnost diváků, do kterých by mohl vjet soutěžní automobil, jehož jezdec nezvládne zatáčku, nebo může mít na svém voze technickou závadu.

Mobilní ploty z lehkých slitin jsou ideálním řešením pro dočasné oplocení stavenišť, výkopů, oprav potrubí, ale také při pořádání různých kulturních a sportovních akcí.

Snadná manipulace a rychlá instalace

Výhodná je především snadná manipulovatelnost, jednoduchá a rychlá instalace a stejně tak i následná demontáž. Různé drátěné vzdušné varianty mají výhodu i v tom, že nebrání divákům ve sledování programu. Nezanedbatelný je i druh použitého materiálu, kterým jsou hliníkové trubky či panely, které jsou včetně drátěného systému žárově pozinkovány. To zaručuje jejich odolnost vůči povětrnostním vlivům a dlouhou životnost. Tyto mobilní ploty se tak mohou používat neomezeně dlouho při nejrůznějších příležitostech.

Pokud se určitý díl poškodí, může se snadno nahradit novým. Rovněž stabilita takovéhoto přenosného oplocení je zajištěna díky betonovým podstavcům, do kterých se jednoduše trubky zasunou. Mobilní plot tak může sloužit na staveništi i několik měsíců či let, plnit svou bezpečnostní a ochrannou funkci a po skončení stavby se může transportovat na další staveniště či použít při jakékoliv jednorázové akci.

K výhodám mobilního oplocení patří i skutečnost, si jej může pronajmout fyzická i právnická osoba, což bude pro ni představovat daleko nižší náklady, než při pořizování a stavbě pevného plotu. V neposlední řadě je třeba vidět i to, že při stavbě pevného plotu je stavebník vázán stavebními předpisy, což u mobilního plotu naprosto odpadá.